Om Gideonitterne

Gideonitterne i Danmark

Om Gideonitterne

- ny hjemmeside under opbygning

Gideonitterne - formidler Guds levende ord

Gideonitterne har siden 1909 delt  Bibler og Ny testamenter ud.

 

I april 2015 rundede vi 2 milliarder liv påvirket af Guds ord, og vi fortsætter stadig.

 

 

 

Læs mere på vores blog: blog.gideons.org

 

Gideonitterne er en international sammenslutning af kristne mænd fra forretningslivet, den offentlige administration og de liberale erhverv samt deres hustruer. Medlemmerne har deres ståsted i den lokale folkekirke eller en lokal evangelisk frikirke.

 

Foreningen 'Gideonitterne's formål er at vinde mænd og kvinder for Kristus gennem medlemmernes personlige liv og vidnesbyrd samt ved udlægning af Bibler og Ny Testamenter (NT).

 

Vi mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog, og det er vort ønske, at så mange som muligt får kendskab til Bibelens indhold og derved mulighed for selv at tage stilling til budskabet i den.

 

 

På 99 forskellige sprog udlægger og uddeler Gideonitterne på verdensplan hver uge mere end 1,5 millioner Bibler og NT til hoteller, hospitaler, skibe, plejehjem og fængsler m.v. samt som personlige gaver til soldater, studerende og skoleelever fra 5. klasse og opefter.

Gideonithustruerne uddeler desuden Ny Testamenter på hospitaler, hospices og plejehjem.

 

Gideonitterne i Danmark uddeler ikke hele Bibelen, men udelukkende Det Ny Testamente.

Testamentet, der omdeles, er den nyeste autoriserede udgave fra Det Danske Bibelselskab.

 

Midler til indkøb af NT kommer fra kollekter og indsamlinger i kirker og menighedshuse samt gaver og arv fra venner og medlemmer.

 

Alle bidrag går ubeskåret til indkøb og transport af Ny Testamenter, idet Gideonitterne selv betaler samtlige udgifter til administration m.v.

 

Vi får ind imellem forespørgsel om at donere Ny Testamenter til forskellige formål, som for eksempel kirkelige fremstød eller gadeevangelisation, men vi har desværre ikke mulighed for at uddele Ny Testamenter til disse formål.

Vi er nødsaget til at overholde den information om vore uddelinger, som bliver givet ved vore besøg i kirker og menighedshuse rundt om i landet, hvor vi modtager økonomisk støtte til indkøb af bøgerne. Ved disse møder bliver der oplyst om, hvilke steder uddelingerne finder sted, så man ved hvor og hvordan pengene bruges.

I stedet henviser vi gerne til Det Danske Bibelselskab, som har andre muligheder, end vi har i Gideonitterne.

Fakta

  •  The Gideons International blev stiftet

i USA i 1899.


  •  Der har været Gideonitter i Danmark

siden 1969.


  •  I 2015 er Gideonitterne organiseret

i 200 lande


  •  Der er ca. 300.000 medlemmer på

verdensplan.


  •  Gideonitterne i Danmark har ca 280

medlemmer.


  •  Gideonitterne uddeler hvert år

mere end 80 millioner bibler og

ny Testamenter på verdensplan.


  •  I Danmark uddeler vi ca. 25.000

eksemplarer af Det Ny Testamente.

Der kommer gerne en Gideonit i din kirke eller dit menighedshus

og fortæller om bibelspredningsarbejdet.

" sådan er mit ord, som udgår af min mund; det vender ikke virkningsløst tilbage til mig, men det gør min vilje og udfører mit ærinde."

(Esajas 55:11)

e-mail: info@gideonitterne.dk - Bankkonto: Spar Nord, reg.nr. 9006 kontonr. 4565 249 237