Læs i Bibelen

Gideonitterne i Danmark

Læs i Bibelen

- ny hjemmeside under opbygning

Gideonitterne har siden 1899 uddelt mere end 2 milliarder Bibler og Bibeldele.

Vi tror på, at Bibelen er Guds inspirerede ord og dermed verdens vigtigste og bedste bog.


I dag finder man flere og flere informationer på Internettet.

Bibelen er således ikke længere afhængig af en trykt bog men kan læses direkte på computeren.

Det er derfor også naturligt for Gideonitterne at hjælpe med til at læse Bibelen online.


Gideonitterne har i mange år haft et godt forhold til Det Danske Bibelselskab, som leverer alle de Ny Testamenter, vi uddeler.

På Bibelselskabets hjemmeside kan man læse Bibelen online med mange gode søgefunktioner tilknyttet. Vi henviser derfor gerne til Bibelselskabets hjemmeside.


Her kan man søge efter bestemte ord i Bibelen eller slå op i en bestemt bog i Bibelen.


Du kan f. eks. læse beretningen om Gideon (Dommerbogen kapitel 6-8).


Hvis du gerne vil have hjælp til at læse hele Bibelen, kan du bruge Gideonitternes bibellæseplan, som du kan downloade i PDF-format. Hvis du følger denne læseplan, kommer du gennem hele Bibelen på ét år.


Vi ønsker dig god læselyst.

Fakta om Bibelen

  •  Bibelen består af to dele: Det Gamle Testamente (GT) og Det Ny Testamente (NT).


  •  Hele Bibelen består af i alt 66 forskellige "bøger". Der er 39 bøger i GT og 27 bøger i NT.


  •  I Danmark uddeler Gideonitterne udelukkende Det Ny Tetamente.


  •  Den udgave, vi uddeler er den seneste autoriserede oversættelse fra Det Danske Bibelselskab.


  •  Den nuværende oversættelse er autoriseret ved kongelig resolution af 19. februar 1992.

" sådan er mit ord, som udgår af min mund; det vender ikke virkningsløst tilbage til mig, men det gør min vilje og udfører mit ærinde."

(Esajas 55:11)

e-mail: info@gideonitterne.dk - Bankkonto: Spar Nord, reg.nr. 9006 kontonr. 4565 249 237